Saugos diržai – būtinybė kiekviename automobilyje

AUTO

Racionali automobilio durų spynų konstrukcija smūgio metu turi neleisti atsidaryti durims; durys lengvai atsidaro po eismo nelaimės. Automobilyje esančių žmonių saugumui didelės reikšmės turi gera skydo prietaisų konstrukcija, į salono vidų išsikišančių detalių mažesnis standumas, taip pat naudojami saugos diržai. Priekinė sėdynė turi būti taip įtvirtinta, kad atlaikytų apkrovą, 20 kartų viršijančią žmogaus svorį.

Naudojantis saugos diržais, beveik neįmanoma atsimušti veidu į priekinį stiklą arba keliais į prietaisų panelę, nes diržai neleidžia kūnui pasislinkti horizontalia kryptimi. Tačiau tuo pačiu metu dėl inercijos žmogaus kūnas ir galva sukasi apie diržą, o veidas stipriai atsitrenkia į prietaisų panelę. Todėl yra įvairių, garantuojančių gerą saugumą, diržų konstrukcijų.

Efektyvesnis yra trijuose taškuose tvirtinamas diržas, kuriame yra amortizuojanti grandis, eismo nelaimės momentu apsauganti žmogaus liemenį nuo perkrovų. Saugos diržai leidžia 75 kg svorio keleiviui pasislinkti pirmyn 30-40 cm, veikiant 20-25 g pagreičiui. Netrūkdami jie išlaiko 40-50 g pagreiti.

Eismo nelaimės traumų priežastis, yra didelė kinetinė energija, kurią sukaupia žmogaus masė, kai automobilis važiuoja dideliu greičiu. Kai automobilio greitis 50 km/h, ta energija prilygsta kritimui iš 10 m aukščio.

Naudojantis saugos diržais, sunkių traumų sumažėja 3 kartus: analizuojant 600 automobilių susidūrimų Anglijoje nustatyta, kad iš 837 vairuotojų ir keleivių 552 nesusižeidė. Iš 218 sunkiai sužeistųjų 180 nesinaudojo saugos diržais.

Švedijos statistikos duomenimis, eismo nelaimėse, kai automobilio greitis neviršijo 100 km/h, nebuvo nė vieno mirtino atvejo, jeigu vairuotojas ir keleivis naudojosi saugos diržais. Specialistų nuomone, 80% visų traumų eismo nelaimėse būtų galima išvengti, jeigu vairuotojai ir keleiviai naudotų saugos diržus.

Eismo taisyklės (2 skyr. 2. p.) įpareigoja: važiuojant automobiliu, kuriame yra saugos diržai, vairuotoją turi jais naudotis ir nevežti diržais neprisisegusių keleivių; motociklo vairuotojas turi būti su užsegtu šalmu ir nevežti keleivių su neužsegtu šalmu.

Saugos diržai labai sumažina mirtinų atvejų, užvažiavus ant kliūties ir susidūrus, skaičių. Tačiau jie dar negarantuoja absoliutaus saugumo ir ne visada apsaugo nuo atsitrenkimo į kietas kėbulo dalis.

Kai kurie autoriai keleiviams apsaugoti vietoj saugos diržų siūlo naudoti tamprius apsauginius elementus kurie nuo smūgio deformuojasi ir nuslopina žmogaus kinetinę energiją.

Inercijos jėgos, veikiančios žmogų, kai automobiliui suduodamas smūgis iš užpakalio, daugeliu atvejų nesužaloja, nes sėdynės pagrindas ir atkaltės yra geri amortizatoriai. Tačiau dėl staigaus smūgio galva atmetama atgal ir dėl to gali būti sužaloti kaklo srities raiščiai ir kaklo stuburo slanksteliai. To paties stiprumo smūgis gali labiau sužaloti kaklo slankstelius, jeigu atkaltes kraštas bus per aukštas, t. y. sieks pečius arba kaklą.

Kai kurios automobilių gamyklos gamina vairuotojo sėdynės atkaltes su atrama galvai. Yra nuomonių, kad atramos galvai nereikalingos, nes jos šiek tiek pablogina matomumą ir migdo vairuotoją. Tačiau praktiškai įrodyta, kad atramos galvai pasiteisina ir jos pagrįstai vis plačiau naudojamos.

Patiko? Pasidalink