Pradedantysis vairuotojas padaro daug klaidų

AUTO

Pradedantysis vairuotojas

Žmogus, išlaikęs atitinkamus egzaminus ir gavęs vairuotojo teises, turi būti savikritiškas ir suprasti, kad jis dar nėra pilnavertis vairuotojas, o sunkiai įgytos teisės tėra oficialus leidimas mokytis toliau, bet jau savarankiškai. Tai suprasdamas, pradedantysis vairuotojas gali įgyti automobilio vairavimo patirtį be grėsmės savo ir kitų eismo saugumui. Per didelis išpuikimas niekuo dar nepagrįstas pasitikėjimas savimi dažnai sukelia avarijas.

Pradedantysis vairuotojas (įskaitant ir moteris) padaro daug klaidų ir dažnai padeda susidaryti situacijoms, kurios, galbūt, ir neprieštarauja kelių eismo taisyklėms, tačiau sutrikdo eismo vientisumą, keldamos didesnę ar mažesnę painiavą ir pasunkindamos judėjimą. Pradedantysis vairuotojas bejėgis kritinėse situacijose, kai kitas eismo dalyvis elgiasi neatsargiai arba pažeidžia eismo taisykles. Nuo avarijos jį išgelbėti gali tik patyrimas, padedantis numatyti pavojų ir iš anksto jo išvengti.

Vienintelė radikali priemonė, galinti apsaugoti pradedantį vairuotoją nuo pavojų,— atsisakyti vairuoti automobilį, o tai, aišku, prieštarauja sveikai nuovokai. Todėl reikia naudoti kitą priemonę, kuri, suteikdama pradedančiajam vairuotojui galimybę vairuoti automobilį, apsaugotų jį ir kitus eismo dalyvius nuo pavojingų nepatyrimo ir automobilio vairavimo įgūdžių stokos padarinių.

Tokia apsauginė priemonė yra tam tikras ženklas, turintis žalio klevo lapo formą, pradedančiųjų vairuotojų klijuojamas ant priekinio ir užpakalinio automobilio stiklo. Ši ženklą galima įsigyti automobilistų transporto skyriuose.

Žalio lapo ženklas perspėja kitus eismo dalyvius, kad automobilį valdo nepatyręs vairuotojas, kuriam reikia palengvinti eismo sąlygas, padėti išvengti sunkių situacijų ir iš jo nereikalauti nepriekaištingų veiksmų.

Beje, šis ženklas nesuteikia jokių privilegijų. Jis neatleidžia pradedančiojo vairuotojo nuo pareigos laikytis ne tik visų kelių eismo taisyklių, bet ir visų būtinų atsargumo priemonių. Nesumažina jis ir atsakomybės už pavojingą arba netaisyklingą automobilio vairavimą.

Pradedantysis turi nuolat vairuoti automobilį, bet neslėpti vairuotojo teisių stalčiuje, laukdamas „geresnių laikų”. Per metus jis nuvažiuos pirmuosius pačius sunkiausius 10 000 km ir įgis nemažą patirtį. Po metų jau gali nuimti žalio klevo lapo ženklą. Tačiau tai dar nereiškia, kad jis meistriškai valdo automobilį.

Apribojimas, draudžiantis važiuoti tokiu greičiu, kuris leidžiamas pilnateisiams vairuotojams, visiškai suprantamas. Juk pradedantysis dar prastai suvokia pavojų vairuoti dideliu greičiu lekianti automobilį, tuo jis įsitikina palaipsniui per ilgesnį laiką. Protingas vairuotojas turi lojaliai sutikti ir priimti apribojimus, kurių reikalauja ant automobilio esantis pradedančiojo ženklas. Be to, jis turi žinoti, kad nustatyta viršutinė leistino greičio riba jokiu būdu neatleidžia jo nuo pareigos pasirinkti greiti, atsižvelgiant į kelio ir oro sąlygas. Vadinasi, turi greitį riboti taip, kad sugebėtų neklysdamas valdyti automobilį Klaipėdoje bet kokioje situacijoje ir visose galimose aplinkybėse.

Patiko? Pasidalink