Būtina suvokti atsakomybę, kurios imamės lenkiančiojo vairuotojo atžvilgiu

AUTO

Būtina suvokti atsakomybę, kurios imamės lenkiančiojo vairuotojo atžvilgiu, kai signalizuojame jam dešiniojo posūkio rodikliu.

Čia paminėtas posūkio rodiklio naudojimo atvejis nenumatytas kelių eismo taisyklėse. Tai ne privaloma taisyklė, o tik pageidaujamas mandagumas ir paslaugumas savo kolegos – vairuotojo – atžvilgiu.

Prieš darant bet kurį posūkį kairę ar į dešinę, būtina iš anksto signalizuoti apie tai posūkio rodikliu. Neperspėjus negalima niekur sukti, nes perspėjamojo signalo įjungimas yra šio manevro sudedamoji dalis.

Kadangi posūkio rodiklio signalas perspėja apie ketinamą posūkį, tad jį reikia anksčiau įjungti. Tai padaryti būtina, kad užpakalyje važiuojančių automobilių supirkimas Šiauliuose vairuotojai, kaip ir kiti eismo dalyviai, turėtų pakankamai laiko ir vietos atitinkamai susiorientuoti susidariusioje situacijoje.

Vėlyvas posūkio rodiklio signalo įjungimas yra didelė klaida, kuri gali sudaryti pavojingą situaciją. Juk visiškai nesunku perspėti apie judėjimo krypties keitimą iš anksto, likus didesniam atstumui iki numatomo posūkio vietos. Tas atstumas turi būti tiesiog proporcingas automobilio greičiui. Vien kelias, nuvažiuotas per vairuotojo reakcijos trukmę, kartais sudaro gana didelį atstumą nuvažiuojamą per 1-2s, o reikia dar palikti laiko kitiems vairuotojams, kad šie ramiai galėtų atlikti atitinkamus manevrus: pakeisti eismo juostą arba pristabdyti, kad nesudarytų pavojingos situacijos sau ir kitiems.

Savalaikis posūkio rodiklio įjungimas, prieš atliekant posūkį, ne tik numatomas kelių eismo taisyklėse, bet ir yra pagrindinis kultūringo automobilio vairavimo požymis.

Rekomenduojama laikytis tvirtai prigijusio principo, būtent: posūkio rodiklį reikia įjungti, iki posūkio likus du kartus daugiau metrų, negu mūsų automobilio greitis kilometrais per valandą.

Čia paminėtina klaida, kurią daro kai kurie vairuotojai (ypač taksi vairuotojai). Ji rodo žemą vairavimo kultūrą ir yra kelių eismo taisyklių pažeidimas. Tie vairuotojai, privažiavę prie šviesoforu reguliuojamos sankryžos, užima kraštinę kairiąją juostą. Kiti vairuotojai, artėdami prie sankryžos važiuoti tiesiai, pasirenka juostą, kurioje mažiausia automobilių (tiesiai galima važiuoti iš bet kurios eismo juostos, jeigu kelio ženklai nerodo ko nors kito). Jie, pavyzdžiui, užima artimiausią. juostą prie važiuojamosios dalies vidurio, nes automobiliuose, stovinčiuose šioje juostoje, neįjungti kairiojo posūkio rodikliai, vadinasi, jie turėtų važiuoti per sankryžą tiesiai. Kas gi atsitinka prie žalio šviesoforo signalo? Vairuotojas, stovintis su automobiliu artimiausioje juostoje prie važiuojamosios dalies vidurio, tik dabar įjungia kairiojo posūkio rodiklį ir ruošiasi sukti kairėn, tuo trukdydamas važiuoti tiesiai.

Tai tipiškas nekultūringo vairavimo ir kitų eismo dalyvių negerbimo pavyzdys.

Patiko? Pasidalink