Šokio aprašymas Gyvataras

PASLAUGOS

Antras Gyvataro žingsnis pradedamas vėl dešine koja, tačiau šoninius žingsnius ir sukinį (5-8 taktai) reikia daryti į kairę. Pirmoji žingsnio dalis (spyruokliniai žingsniai ir sutrepsėjimas) daroma vietoje, o antroji dalis (šoniniai žingsniai ir sukinys), šokant į kurią nors pusę: į dešinę arba į kairę.

ŠOKIO APRAŠYMAS

Šokėjai Gyvatarą pradeda iš tų vietų, kuriose užbaigė Kolūkio pirmininką. Atėjimui į Gyvataro šokio vietą, du kartus grojama antroji muzikos dalis. Grojant pirmą kartą, šokėjai stovi ratu vietoje, o kartojant visi, susikabinę poromis paprastai (mergina vyrui iš dešinės), pamažu eina paprastuoju žingsniu į scenos šonus. Keturios poros nueina į vieną pusę, ir keturios į kitą. Ketvertukai tie patys, kurie buvo žaidžiant Kolūkio pirmininką. Pabaigoje porose šokėjai pasisuka veidu vienas į kitą ir susikabina abiem neperkryžiuotom rankom. Eilė nuo eilės maždaug už 8m. Pirmojo aštuonetuko šokėjai kairėje, o antrojo — dešinėje.

1.  Gyvataras šonuose. Grojama pirmoji muzikos dalis.

Susikabinusios abiem neperkryžiuotom rankom, poros atlieka vieną Gyvataro žingsnį. Visi pradeda dešine koja. Antrąją Gyvataro žingsnio dalį (šoninius žingsnius ir sukinį) vyrai daro kairėn, o merginos dešinėn, taigi kairėje scenos pusėje esančios poros paeina pusę, o dešinėje pusėje esančios poros — į gilumą. Po sukinio poros vėl susikabina abiem neperkryžiuotom rankom.

Vienu Gyvataro žingsniu, pradėdamos taip pat dešine koja, poros grįžta atgal į tas pačias vietas, tad šoninius žingsnius ir sukinį šį kartą tenka daryti priešinga kryptimi (vyrai dešinėn, merginos kairėn). Po sukinio visi rankas palieka ant klubų.

2.  a) Sukiniai ir apėjimas vieno apie kitą.

Grojama antroji muzikos dalis.

Visi daro po vieną sukinį į dešinę pusę. Porose vieni nuo kitų truputį nutolsta. Kairėje scenos pusėje esančios merginos daro, sukinį žiūrovų pusę, o jų vyrai — į gilumą. Dešinėje pusėje esančios merginos — į gilumą, o jų vyrai —į žiūrovų pusę.

Visi daro po vieną sukinį į kairę ir grįžta atgal. Porose šokėjai pasisukę veidu vienas į kitą.

Kiekvienoje poroje aštuoniais dvigubaisiais žingsniais vyras su mergina apeina vienas apie kitą neapsisukdami; keturis dvigubuosius žingsnius jie eina į priekį ir pasikeičia vietomis, prasilenkdami dešiniuoju pečiu (atsiranda vienas į kitą nugara), kitus keturis dvigubuosius žingsnius eina atbuli atgal į savo vietas, prasilenkdami kairiuoju pečiu. Apeinant vienam apie kitą, rankos sukryžiuotos priekyje.

b) Sukimasis už parankių

Poros, susikabinusios dešinėmis parankėmis (vyro kairė ranka ant klubo, merginos — už sijono), sukasi dvigubuoju žingsniu. Aštuoniais dvigubaisiais žingsniais apsisuka du kartus.

Poros, susikabinusios kairėmis parankėmis, sukasi j priešingą pusę. Vyro dešinė ranka ant klubo, merginos už sijono. Apsisuka du kartus ir dar truputį. Pabaigoje, paskutinio dvigubo žingsnio metu, vyrai apsisuka per kairį petį dar pusę rato, ir vienos eilės visi šokėjai atsiranda veidu į kitos eilės šokėjus. Kiekvienoje pusėje visos keturios poros susikabina krepšeliu pro priekį. Mergina savo vyrui iš dešinės.

Šiuos judesius puikiai padėtų įgyvendinti sportiniai šokių bateliai.

Patiko? Pasidalink