KAIP ATSIRADO SIMFONINIS ORKESTRAS?

Instrumentiniai kolektyviniai ansambliai buvo jau senovės laikais. Tai rodo literatūros šaltiniai, bareljefai ir paveikslai. Tačiau šie ansambliai niekuo nebuvo panašūs į mūsų orkestrus. Nors apie muzikos instrumentus mes žinome labai nedaug, tačiau aišku, kad, palyginus su šiandieniniais, jie buvo labai primityvūs. . Viduramžiais Vyravo vokalinė muzika, o negausiais instrumentais tada būdavo tik akompanuojama chorui. Instrumentai […]

Continue Reading