Stačiųjų kampų žymėjimas vietovėje

Geodezija

Darant horizontaliąją nuotrauką, taip pat, atliekant kitus geodezinius darbus vietovėje, reikia pažymėti stačius kampus teodolitu, rulete arba ekeriu. Teodolitas yra nelengvas prietaisas, jam pastatyti reikia laiko, todėl jis naudojamas tik tada, kai reikia tiksliai sužymėti kampus (ne tik stačius).

Stataus kampo žymėjimas rulete pagrįstas lygiašonio trikampio CPD sudarymu. Kai reikia iš taško P nuleisti statmenį į tiesę AB, tai rulete, juosta arba virvele atidedami nuo šio taško vienodi atstumai r ir fiksuojami taškai C bei D. Atkarpa CD padalijus pusiau, randamas statmens pagrindas (taškas 0). Jei statmenys trumpi (ne ilgesni kaip keletas metrų), tai statmens pagrindas O fiksuojamas rulete trumpiausiu atstumu iki taško P.

lškeliant rulete statmeni, nuo taško 0 į abi puses atidedami vienodi atstumai s ir ženklinami taškai C bei D. Iš šių taškų spinduliu r brėžiami lankai, kurių sankirtoje ir bus statmens taškas Statmenį taip pat galima iškelti sudarant statų trikampį CPO, kurio kraštinių ilgių santykis 3:4:5. Pavyzdžiui, 20 m juosta patogu atidėti kraštines: s=12 m, PO=16 m ir r=20 m. Kontrolei galima sudaryti kitą statų trikampį OPD.

Ekeris — geodezinis instrumentas, kuriame optiškai gaunamas status kampas. Ekeriu iš numatyto tiesės taško galima iškelti statmenį arba iš šalia esančio taško nuleisti statmenį į numatytą tiesę. Ekeriai gali būti veidrodiniai arba prizminiai. Lietuvoje dažniausiai naudojami veidrodiniai ekeriai.

Veidrodinį ekerį sudaro dvi sienelės A ir B, sueinančios 45 kampu. Vidinėse sienelių pusėse yra veidrodėliai a ir b, virš šių — langeliai o ir d. Ekeris centruojamas siūliniu svambalu, kuris kabinamas kotelio apačioje.

Veidrodinis ekeris pagrįstas optine savybe, kad kampas tarp krintančio spindulio LO ir du kartus atsispindėjusio grįžtančio į stebėtojo akį spindulio OM lygus dvigubam kampui tarp veidrodžių plokštumų. Jei šis kampas y=45, tai kampas tarp minėtų spindulių. Tai galima įrodyti.

Status kampas yra stataus trikampio išorinis kampas, todėl lygus. Keldamas iš taško O statmenį į liniją KL, stebėtojas ekerį centruoja šiame taške ir, pasisukęs veidu statmens kryptimi, prieš save laiko ekerį taip, kad sienelės B veidrodėlyje jis matytų gairę. Pro langelį d stebima gairė M ir nurodoma, kiek jų pakelti į vieną ar kitą šoną, kad ji sutaptų su veidrodėlyje matomu gairės L vaizdu. Nuleidžiant statmenį, gairė (objektas) M nejuda, o stebėtojas linija KL, kol veidrodėlyje ir pro langelį matomos gairės L ir M sutaps. Veidrodiniu ekeriu statmenys ženklinami maždaug 5 tikslumu. Tikslesnis yra prizminis ekeris.

Prizminį trisienį ekerį sudaro lygiašonė prizmė, kurios aukštines plokštuma A yra veidrodinė. Statmuo keliamas panasrai kaip veidrodiniu ekeriu. Esti ketursienių ir net penkiasienių prizminių ekerių.

Prieš darbą ekerį reikia patikrinti. Tikrinama iš tos pačios tieses du kartus iškeliant statmenį OM (pagal atkarpas OK. Gairė M laikoma maždaug 50 m atstumu nuo ekerio. Jei, du kartus keliant statmenį, gairės M padėtis nesikeičia arba keičiasi ne daugiau kaip 0,10 m (N7), tai ekeris laikomas tinkamu, Priešingu atveju jį reikia reguliuoti keičiant kampa tarp veidrodžių sraigteliais r. Reguliuojant žiūrima, kad ekerio rodoma statmens kryptis sutaptų su Vidurinė gairės M padėtimi. Linijinė statmens paklaida kinta proporcingai jo ilgiui. Ekerį tikrinti ir reguliuoti galima ir nuleidžiant statmeni. Prizminio ekerio reguliuoti negalima.

Patiko? Pasidalink