Suaugęs turi pasakyti vaikui, koks jam keliamas uždavinys

Suaugęs turi pasakyti vaikui, koks jam keliamas uždavinys, kad vaikas žinotų, ko mokosi. Šis uždavinys turi būti kus ir įmanomas vaikui suprasti. Pavyzdžiui, užduotis ,,Išmok eilėraštį, jį gerai ir gražiai pasakyk” skatina vaiką ne tik įsiminti eilėraščia tekstą, bet ir stengtis, kad jis gražiai skambėtų. Suvokiant žodžių prasmę Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų žodžių atsargos jau […]

Continue Reading

Vaiko savarankiškumą reikia pradėti ugdyti

Vaiko savarankiškumą reikia pradėti ugdyti tuo, kad jis imtųsi padėti, Kai yra rengiamas, prausiamas, valgydinamas. Savitarnos įgūdžiai reikalingi ne suaugusiųjų patogumui. Jie turi gilią moralinę prasmę, nes ugdo mažojo gebėjimą dėti pastangas, kurios ateityje bus svarbi vaiko darbinio auklėjimo sąlyga. Todėl klysta tie suaugusieji, kurie mano, kad, viską už vaiką atlikdami, rūpinasi jo gerove, neva […]

Continue Reading

Ankstyvojoje vaikystėje vaiko auklėjimas

Antraisiais vaiko gyvenimo metais galima pastebėti ir tokį įsidėmėtiną reiškinį: dažnai jam nesvarbu suvokiamojo daikto ar jo vaizdo erdvinė padėtis. Jis gali žiūrėti knygoje paveiksliukus aukštyn kojom – ar tai neįrodo, kad jam svarbu tik atskiri požymiai, bet ne visuma! Į kokias daiktų savybes buvo nukreipti regėjimo veiksmai, kurie atsirado tada, kai mažiukas pradėjo griebti […]

Continue Reading

Trečiaisiais metais vaiko žodyne atsiranda visos kalbos dalys

Trečiaisiais metais vaiko žodyne atsiranda visos kalbos dalys (daiktavardžiai, veiksmažodžiai, būdvardžiai, įvardžiai, skaitvardžiai, prieveiksmiai), tarnybiniai žodeliai (prielinksniai, jungtukai, dalelytės), jaustukai. Bet, žinoma, visa tai dar nerodo, kad vėliau nei pačiam vaikui, nei jo artimiesiems nereikės padirbėti tobulinti kalbą. Juk vaikas dar turės sužinoti daug smulkių detalių, sunkumų, taisyklių išimčių. Be to, vaikas mokosi šnekamosios kalbos. […]

Continue Reading
Ką daryti, jeigu vaikas ir užmigdamas, ir miegodamas verkia? Dažniausiai reikia tuoj pat reaguoti į tą verksmą - gal tai kokios negerovės signalas

Ką daryti, jeigu vaikas ir užmigdamas, ir miegodamas verkia?

Ką daryti, jeigu vaikas ir užmigdamas, ir miegodamas verkia? Dažniausiai reikia tuoj pat reaguoti į tą verksmą – gal tai kokios negerovės signalas (gal kūdikis negaluoja; nepatogi jo poza; pilvelyje susikaupė dujų). Jeigu jūs absoliučiai tikri, kad vaikas sveikas. sočiai pavalgęs, guli lovelėje patogiai, tai pamėginkite palūkuriuoti veikiausiai kūdikis tuoj pats nurims. Jaudrūs vaikai, ypač […]

Continue Reading
Naujagimio oda, kurioje esama daug organizmui reikalingų vitaminų ir hormonų, pasidaro rausva, minkštutė, švelnutė

Naujagimio oda, kurioje esama daug organizmui reikalingų vitaminų ir hormonų

Naujagimio oda, kurioje esama daug organizmui reikalingų vitaminų ir hormonų, pasidaro rausva, minkštutė, švelnutė. Deja, greitai ji sausėja, pleiskanoja, šunta, joje atsiranda žaizdelių – odą reikia kuo rupestingiausiai prižiūrėti! Kaip žinia, oda atlieka įvairias funkcijas: naujagimių odos apsauginė ir šalinimo funkcija ne tokia svarbi kaip suaugusiųjų. Labai svarbus odos vaidmuo organizmui prisitaikant prie temperatūros poveikio. […]

Continue Reading
Tikroji auklėjamojo darbo esmė - anaiptol ne jūsų pokalbiai su vaiku, ne tiesioginis poveikis, o jūsų šeimos, jusų asmeninio ir visuomeninio gyvenimo ir vaiko gyvenimo organizavimas

Mažas vaikas ir kiti

Tikroji auklėjamojo darbo esmė – anaiptol ne jūsų pokalbiai su vaiku, ne tiesioginis poveikis, o jūsų šeimos, jusų asmeninio ir visuomeninio gyvenimo ir vaiko gyvenimo organizavimas. Ir vienturtį vaiką auginkite tvirtai įsitikinę, kad jis užaugs geras žmogus. Apie vienturtį šeimos vaiką kalbėta daug. Ne kartą buvo pabrėžiami jo auklėjimo sunkumai: vaikas nenoromis tampa dėmesio centru”. […]

Continue Reading
Vidiniai vaikų atliekami veiksmai nesusiklosto savaime. Jie suaugusiųju formuojami per visą vaikystę - mokant vaikus išorinių veiksmų daiktais

Mokyti, bet kaip? (Vidiniai vaikų atliekami veiksmai nesusiklosto savaime)

Vidiniai vaikų atliekami veiksmai nesusiklosto savaime. Jie suaugusiųju formuojami per visą vaikystę – mokant vaikus išorinių veiksmų daiktais, todėl labai svarbu, kad vaikas ankstyvojoje vaikystėje perprastų daiktų pasaulį, mokytųsi jais manipuliuoti darbo. Žinoma, nepaprastai svarbu mokyti vaiką ir pagrindinių praktinių (piešimo, konstravimo technikos”, manipuliavimo daiktais bei žaislais) veiksmų. Tačiau tai jokiu būdu negali virsti savitiksliu, […]

Continue Reading
Vaikystė tam tikras žmogaus vystymosi etapas. Ji ir susiklostė kaip pasirengimo gyvenimui, brandžiai veiklai laikotarpis

Vaikystė tam tikras žmogaus vystymosi etapas

Ji ir susiklostė kaip pasirengimo gyvenimui, brandžiai veiklai laikotarpis, kuriuo vaikas turi igyti būtiniausių žinių, mokėjimų. Ūmai pralekia vaikystės metai, bet per šį trumpą laikotarpį įvyksta nuostabiausi, tik žmogaus protui suvokiami pokyčiai. Iš bejėgiškiausios pasaulio būtybes, nesugebančios savarankiškai tenkinti elementariausių savo poreikių, vaikas virsta mąstančiu žmogumi, suprantančiu planetų ju-dėjimo ir visuomenės raidos dėsnius, tampa jėga, […]

Continue Reading